Diyar e ku tu winda bû

Ew xuya dike ku hûn rûpelê ku hûn digerin nehate dîtin
Min himbêz bike